Produkter & tjänster

Grundmaterialet i våra produkter är metall – plåt, tråd och rör. Men givetvis är vi inte främmande för att blanda in andra material som trä och plast - allt för att skapa en så tilltalande exponeringslösning som möjligt. 

Kortställ, golvställ och diskställ är de vanligaste typerna av exponeringsställ som vi utvecklar och tillverkar. Men även annan butiksinredning som t.ex. hyllor och spjut är vanligt förekommande. Kort sagt – GBM är din totalleverantör inom specialanpassad varuexponering! 

I ett nära samarbete med dig som kund börjar utvecklingsfasen. Val av exponeringstyp, storleks- och innehållsanpassning är det första steget. Din unika kunskap om dina produkter i kombination med vår erfarenhet av exponeringsställ skapar de bästa förutsättningarna kostnadseffektiv och säljande varuexponeringslösning. 

I nästa steg tillverkar en prototyp som du får ”provköra” med dina varor. Fungerar allt som det var tänkt, eller behöver något ändras innan serieproduktion? 

I så stor utsträckning som möjligt tillverkar vi samtliga komponenter själva. Genom detta kan vi hålla full kontroll på våra höga kvalitetskrav och samtidigt erhålla kortast möjliga ledtider.

De färdiga produkterna ytbehandlas vanligen med pulverlackering, men vi kan också erbjuda ytbehandling i zink eller krom. I samband med att produkterna återvänder efter ytbehandling genomför vi en sista kvalitetskontroll innan leverans.

Självklart utför vi gärna tjänster såsom montering och etikettering av produkterna innan de paketeras. Vi kan ordna med direktutskick till ”kundens kund” – allt för att hålla nere kostnader för transport och minska miljöpåverkan.